Prekių grąžinimas

Prekių ir produktų grąžinimai vykdomi pagal LR prekių grąžinimo ir keitimo taisykles (patvirtinta 2000m. gruodžio 29d. Nr. 439).

IIIMAISTO PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI

22. Jeigu vartotojui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, vartotojas savo pasirinkimu turi teisę:

22.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

22.2. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Šiomis teisėmis vartotojas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

 23. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos, jei vartotojas pardavėjui pateikia kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

 24. Maisto prekių kokybę įvertina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Kilus nesutarimui tarp vartotojo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas nedelsdamas kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, praneša vartotojui. Vartotojas, jeigu pageidauja, gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Pardavėjas ir vartotojas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę. Įvertinimo išlaidas padengia kaltoji šalis.